Civilekonomprogrammet


 

Vad är en civilekonom och vad innebär utbildningen?


Titeln civilekonom används i Sverige av kvalificerade ekonomer. Detta innebär att du måste ha 180 högskolepoäng, varav 120 poäng av dessa i företagsekonomi eller nationalekonomi. 90 poäng av dessa 120 måste ligga inom en av kategorierna företagsekonomi eller nationalekonomi-


Företagsekonomi                                                                               
 • Redovisning                                                                                        
 •  finansiering och finansiell ekonomi                                      
   
 • ekonomistyrning                                                                                
   
 • industriell marknadsföring och logistik
   
 • marknadsföring
   
 • organisationsteori och ledarskap                                                                                                    
Nationalekonomi
 • Makroekonomi 
 • Mikroekonomi 


Minst 30 poäng skall vara inom ekonomirelaterade områden.
Sådana områden kan vara: juridik, informatik, statistik, ekonomisk historia och handelsrätt. Språk räknas inte till detta område.

För att få en civilekonomexamen skall man ha genomfört fyra års studier. Denna examen har funnits sedan 2007 och omfattar 240 högskolepoäng. Examen infördes för att höja kvaliteten på ekonomer i Sverige.

Du kan alltså gå med i fackföreningen civilekonomerna givet att du har det som krävs för att uppfylla villkoren, och du kan studera civilekonomprogrammet på 240 högskolepoäng och få en civilekonomexamen.


Vad läser man?
Du läser ekonomiska ämnen eller ekonomirelaterade ämnen. Ofta kan du välja inriktning efter andra året och tillexempel

Management
Finansiell ekonomi / Redovisning
Marknadsföring


Hur länge läser man?

Civilekonomprogrammet på 240 hp läser du på 4 år om du läser på helfart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar