torsdag 31 juli 2014

Stödköp

I dagens industri läste jag att USA minskar sitt stödköp av obligationer om än lite.


Men vad innebär det att USA stödköper obligationer? Är detta hållbart i längden?

Stödköp är ett sätt för USA att pumpa in pengar i det finansiella systemet genom att köpa bankernas obligationer. Bankerna får då mer likviditet (pengar i handen) som de sedan kan tillföra det finansiella systemet genom vidare utlåning och investering. När centralbanken gör detta stiger obligationens kurs (eftersom utbudet minskar) och räntan på obligationerna faller. (avkastningen). Detta i sin tur ger lägre marknadsränta och stabiliserar bostadsmarknaden och sysselsättningen. De stimulerar ekonomin med "konstgjord andning".


Frågan är, vad händer sen? Dessa stödköp kan inte pågå för alltid. Någon gång sinar kassan. Då finns det risk att räntorna kraftigt stiger och orsakar en hyperinflation som följd och tillväxten stannar av. Sannolikheten är att börsen då rasar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar