fredag 2 maj 2014

Fredagsfrågan Standardavvikelse

Hej Sandra!

 

Vad menas med risk och så när man köper tex fonder? Står något om standardavvikelse.


Hej!

Detta är inte helt lätt att förstå och det finns inte förklarat på fondens eller bankens hemsida men jag ska försöka förklara det så gott det går.

Om man tittar när man funderar på att köpa en font finns det någonting som heter rating. Där står det riskklass följt av en standardavvikelse ofta i procent. Men vad menas med standardavvikelse.

Standardavvikelsen anger hur mycket de olika värdena i en population (i detta fallet fonden) avviker från medelvärdet. Om värdena ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och också risken låg och tvärtom.

Hur räknar man ut standardavvikelsen?

Detta är ett spridningsmått. Antingen räknar man ut hela populationens standardavvikelse eller ett stickprov ur hela populationen. Vi räknar ut för hela populationen här.

Vi antar att kursen på fonden de senaste 15 åren eller vad vi nu vill veta om det är aktier eller annat är :
1,4,3,15,72,41,30,27,72,8,42,36,33,46,441,4,3,15,72,41,30,27,72,8,42,36,33,46,441,4,3,15,72,41,30,27,72,8,42,36,33,46,441  4  3  15  72  41  30  27  72  8  42  36  33  46  44

Då får vi ett medelvärde på 31,6

nu räknar vi ut avvikelsen från vart och ett av dessa års värden från medelvärdet
genom att ta värdet minus medelvärdet.( ex 1-31,6= -30,6 och 3- 31,6 = - 28,6 )1-30,6 
3-28,6
4-27,6
8-23,6
15-16,6
27-4,6
30-1,6
331,4
364,4
419,4,
4210,4
4412,4
4614,4
7240,4
7240,436
3,2
 
Här ser vi nu att vi får några negativa värden vilket är svårt att räkna med. Därför kvadrerar vi nu vart och ett av dessa avvikelser (när man kvadrerar negativa tal blir de positiva) ex -30.6 ^2 = 936,36

1936,36
3817,96
4761,76
8556,69 
15275,56
2721,16
302,56
331,96
3619,36
4188,36
42108,16
44153,76
46207,36
721632,16
721632,16 Nu summerar vi de kvadrerade avvikelserna ( 936,36 + 817,96 +.................+ 1632,16=7215,6
 och dividerar sedan med antalet observationer i detta fallet år som är 15
7215,6 / 15 = 481,04000

men kom i håg att vi kvadrerade avvikelserna och därför måste vi ta roten ur. Roten ur 481,0400 = 21,93262

Här får vi en ganska så stor spridning från medelvärdet vilket kan betyda högre risk. Högre risk att uppnå medelvärdet men högre risk kan också innebära högre avkastning. Vi såg att medelvärdet var 31,6. Ett år uppnådde vi bara 4 medans ett annat 72.

Hade man valt att titta på ett urval och inte hela populationen (alla värden) tar man bara åren minus 1 alltså dividerar på 15 - 1.


Formel för detta: 

 S= standardavvikelse
E= summan av alla
x= observerat värde
¨x= medelvärdet
n= antal år (antal observationer)

n-1 är för urval för hela populationen är det N.

Sedan finns det beräkningar för hur man lättare kan jämföra olika fonder och standardavvikelser med varandra i olika brancher och olika fonder mm. Men det går jag inte in på nu utan vi nöjer oss så länge.hwjdgwulydfewuyfuy2fd2uylfdl21udfffffffffffffffffffffffff1111111111111111111

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar