måndag 17 december 2012

Arbetslöshet vs skola...


Ungdomsarbetslösheten blossar allt för jämt upp på tapeten.
At vara arbetslös som ung är nog det värsta som finna. Det är det väl i alla åldrar, men det lägger inte direkt någon fin grund i livet efter skolan.

En av de orsaker som pekas ut är att ungdomar är för lågutbildade. Det krävs en högre kompetens.
Jo men tjena.

Det finns allt för många gymnasieprogram som inte ger behörighet till högskola eller yrkesutbildningar. Hur många som precis slutat nian tänker på det när dem skall välja gymnasie?
Man har just insett att man skall klara tre år till i skolan och vill välja något som man klarar av.

Dem som klarar gymnasiet och vill läsa vidare på högskola / universitet och har behörighet är långt ifrån garanterade en plats.

År 2012 sökte 403 000 personer till högskoleprogram och kurser. Totalt blev 257 000 antagna, varav 126 000 som sökte kom direkt från gymnasiet utan att tidigare studerat på högskola och 62 000 av dem blev antagna.

                   Totalt
År              Antal antagna      Kvinnor        Män             Utan tidigare       Kvinnor        Män              Med tidigare         Kvinnor      Män
                                  %                   %                 Högskolestud       %               %                 Högskolestud          %              %
1995 147 000 57 43 54 000 55 45 93 000 58 42
1996 156 000 58 42 51 000 56 44 105 000 59 41
1997 150 000 59 41 48 000 56 44 102 000 60 40
1998 156 000 60 40 49 000 56 44 107 000 62 38
1999 167 000 61 39 55 000 57 43 112 000 63 37
2000 182 000 62 38 58 000 58 42 124 000 64 36
2001 182 000 62 38 58 000 59 41 124 000 63 37
20022 191 000 62 38 57 000 58 42 134 000 63 37
2003 194 000 61 39 53 000 58 42 140 000 62 38
2004 186 000 61 39 51 000 57 43 134 000 63 37
2005 181 000 62 38 51 000 57 43 130 000 64 36
2006 172 000 63 37 49 000 58 42 123 000 65 35
2007 191 000 64 36 50 000 58 42 141 000 66 34
2008 193 000 64 36 51 000 58 42 141 000 66 34
2009 235 000 62 38 67 000 57 43 168 000 65 35
2010 240 000 62 38 63 000 57 43 177 000 64 36
2011 247 000 63 37 60 000 57 43 187 000 65 35
2012 257 000 62 38 62 000 57 43 195 000 64 36
  (hämtad från scb, statistiska centralbyrån)

Totala antalet antagna över en 18 års period där år 1 är 1995.

                                (Statistikens insamlingsmetdod har förbättrats avsevärt vilket kan göra diagrammet en aning missvisande)
Mycket har hänt på 18 år men att minska platserna med 10 000 platser och ha som ett argument att barnkullarna har blivit mindre är inte rätt väg att gå anser jag. Höj kompetensen, öka platserna, få fler behöriga. Söktrycket är större än tidigare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar